TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından %3 hisse karşılığında
Erken Aşama Yatırım için başvuru yapabilirsiniz

BİGG PROGRAMI KONSORSİYUM PAYDAŞLARI

DREAM BİGG Yatırım Programı Hizmetleri

Uzman Mentorlar

Dream Bigg hızlandırma programı, 6 haftalık olgunlaştırma sürecinde girişimcileri birçok yönden aydınlatacak alanında uzman mentorlar ile danışmanlık hizmeti sunar.

Yetkin Eğitmenler

Dream Bigg hızlandırma programında alanında yetkin eğitmenler ile yapılacak eğitimler girişimcilerin; design thinking, startup proje yönetimi, market stratejileri, fikir mülkiyet hakları gibi pek çok alanda gelişmesine yardımcı olur.

Altyapı Destekleri

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirlikleri Teknoparkla ve ofis yönetimine bağlı kuluçka merkezlerimizden yararlanır.

Girişimci Dostu Yatırımcılar

Dream Bigg, program boyunca partnerleri ve destekçileri sayesinde girişimcilerin uygun yatırımcılarla bir araya gelmesini sağlar.

Boğaziçi İş ve Mezun Ağı

Boğaziçi Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Dream Bigg, girişimcilerine Boğaziçi iş ve mezun ağına erişim kolaylığı ve ayrıcalığı sağlar.

Gelecek İnşaası

Dream Bigg programı boyunca yetkin eğitimcilerle, mentorlarla ve sunduğu birçok hizmetle girişimcilere hayallerini gerçekleştirme ve onları geliştirme vizyonunu kazandırır.

DREAM BİGG Hakkında

1812 – TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı –  BİGG Yatırım çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanan girişimciler için destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından  %3 hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacaktır.

BİGG Yatırım Programı adıyla anılan TÜBİTAK 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Yatırım Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

DREAM BİGG

Sizin için!

DREAM BİGG Katılım Koşulları

1812 – TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde bulunan programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;

• Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
• Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi aşağıda yer alan şartları taşıması halinde başvuru yapabilecektir.

• Yurt dışı öğretim programı mezuniyeti ile başvuru yapacak girişimci adaylarının, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını; yurt dışı öğretim programı öğrenciliği ile başvuru yapacak girişimci adaylarının, e-devlet üzerinden ya da YÖK’ten alacakları okul tanıma belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri göndermeleri halinde başvuruları geçerli olabilecektir.

‣ Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
TÜBİTAK 1512 veya 1812 Programları 2. aşaması kapsamında destek alan veya ön başvuru tarihi itibarıyla sermaye şirketi veya gerçek kişi işletmesi herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer alan kişiler başvuru yapamaz.

DREAM BİGG

Sizin için!

Dream BİGG
Odak Alanları

İş fikri başvuruları 27 Mart 2023 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 147 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştireceklerdir. Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından 2. Aşamaya geçmesi onaylanan iş planları 1 Haziran 2023- 23 Haziran 2023 tarihleri arasında TÜBİTAK’a sunulabilecektir.

 • İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları
 • Otomotiv ve Yan Sanayi
 • Otonom/Elektrikli Araçlar
 • Yol Güvenliği vb.

Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Ek Yatırımı Odak Alanı

 • Enerji Verimliliği,
 • Yenilenebilir Enerji,
 • Atık Zenginleştirme,
 • Su Verimliliği,
 • Çevre Dostu Binalar,
 • Akıllı Ulaşım,
 • İleri Malzemeler ve Kimyasallar.

Değerlendirme Kurulumuz

Dream BİGG kendi alanında fark yaratır. Aşağıda değerlendirme kurulu üyelerimizi görebilirsiniz.

İsim Soyisim

Görev

İsim Soyisim

Görev

İsim Soyisim

Görev

İsim Soyisim

Görev

İsim Soyisim

Görev

İsim Soyisim

Görev

İsim Soyisim

Görev

İş Birliklerimiz

DREAM BİGG programı kapsamında ortaklarımızla  yatırım süreçlerinde destek oluyoruz. 

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Dream BİGG programlarından haberdar olmak için
posta listemize katılın.